Web Hosting in Nepal

 

"We are providing most secure web hosting solution in Nepal. Security and Uptime makes us different from others."


के तपाईंको WordPress साईट ह्याक बारम-बार भईरहन्छ? कतै बाट Reseller Account लिनु भएको छ तर एक चोटि कुनै साईट ह्याक हुँदा लगत्तै अरु सबै साईटपनी ह्याक हुन्छ? त्यसो हो भने तपाईंको Server मा Security को कमी छ, किन त्यस्तो Server मा बसी रहने आजनै "मेरो सर्भर" परिवारमा आउनुहोस र ढुक्क हुनुहोस।

 

बिशेषताहरु(मात्र २ वटा जुन अरुसँग छैन):

 

१) 99.99% Uptime (लिखितम with SLA)
२) Security (Bot-net , SymLink, XSS आदी बाट पूर्ण सुरक्षा)

 

Special Offer 1GB

Price: Please call us at 023-545013 or 9816371287