Online Radio Broadcasting in Nepal
(ShoutCast Hosting in Nepal)

 

के तपाईं आफ्नो रेडियो लाई संसारभरी फैलाउने सोचमा हुनुहुन्छ? के तपाईं चाहनुहुन्छ तपाईंको रेडियो संसारको कुनै पनि ठाउँबाट सुन्न सकियोस? 
आउनुहोस् हामी तपाईंलाई यस कार्यमा सहयोग गर्ने छौ।

 

बिशेषताहरु:

 

 

 

Special Offer

48 kbps @ Rs.4500
64kbps @ Rs.7500

Call: 9816371287 for more information

Our Clients:

 

 

अन्य जानकारीको लागि +977-023-545013

 

Quick Contact

Name:
Address:
Contact Number:
Message: